Our Goals

Privacy

Can institutions of higher education, test providers and proctoring solution providers simply record and store a student’s video and data when making exams? Obviously not. What EU-wide regulations concerning privacy apply in online testing situations and how can institutions and proctoring solution providers comply with these regulations

Security

How can secure and reliable exams be achieved? How does security compare to regular residential examination procedures? Does online proctoring need to be much more secure and reliable than residential exams? What kinds of insecurities can be identified and how can these be mitigated?

Application

For what kinds of exams and target groups does online proctoring provide valid and worthwhile examination opportunities. How can online proctoring support access to higher education throughout the European higher education system.

Latest Blog

Update IO 5: Privacy

Overzicht van IO5 Om de privacy te garanderen in internationale online geproctorde examens op afstand (eerste voor experimenten, later ook voor Bachelor en Master), hebben we behoefte aan door juristen goedgekeurde, aan de EU conforme richtlijnen, contractsjablonen, zowel voor onderzoekers en gebruikers, en niet alleen om aan de eisen te voldoen maar ook om alle

Read More

Stand van zaken IO3: BYOD en off-campus examen protocollen

Pierre Beust & Sabine Bottin-Rousseau, van FIED (Fédération Interuniversitaire de l’ Enseignement à Distance), maakten een stand van zaken op over de voortgang van hun activiteiten inzaken IO3, bring-your-own-device en protocollen voor off-campus examinering.

Read More

Stand van zaken IO 4

Afgelopen woensdag, 6 december 2017, werd aan de Vrije Universiteit Amsterdam het eerste grootschalige experiment voor een online geproctorde examens uitgevoerd. Het doel van de studie was om na te gaan in welke mate studenten de fasen van het opzetten van de studentencomputers thuis met succes zouden doorlopen en een proefexamen af te leggen in

Read More

Update IO 1

Stel je voor dat bachelor- en masterdiploma’s online worden afgerond. Stel je voor dat studenten, ingeschreven in online opleidingen, gevalideerde opdrachten en examens zouden kunnen afleggen, van thuis uit of een andere locatie naar keuze. Steeds mobieler en flexibeler online onderwijs vraagt in de nabije toekomst om flexibelere en off-campus examenprocedures. Risbo heeft de afgelopen

Read More

Stand van zaken IO 2: protocollen voor wetgeving op het gebied van veiligheid en fraudebestrijding

De werkzaamheden aan de universiteit van Hertfordshire zijn voortgezet op basis van de activiteiten die zijn beschreven in het jaarverslag voor 2016-17 voor IO2, met de nadruk op het ontwikkelen en verfijnen van een risicobeoordelingsdocument voor online proctoring. Op dit moment doet het team onderzoek met een groep on-campus en getrainde proctors die in dienst

Read More

White paper: Privacy in online proctoring

Youssef Fouad, juridisch adviseur bij ProctorExam schreef een white paper over privacy in online proctoring.

Read More

LERU 2017, Milaan

Van 7-10 november 2017 woonde Sabine Bottin-Rousseau de werkgroep e-learning van de LERU-conferentie bij. Ze gaf een presentatie over het project en ervaringen bij UPMC met online proctoring.

Read More

Nieuwsbrief 6 – 6 november 2017

Op 2 oktober 2017 organiseerden we onze 2e transnationale bijeenkomst aan de Hogeschool Wilhelm Büchner (Darmstadt, Duitsland). Het was een constructieve bijeenkomst waarop we het afgelopen projectjaar en ons plan voor volgend jaar bespraken. In het bijzonder hebben we vastgesteld dat de eerste experimenten met online proctoring met wisselend succes zijn verlopen en dat deze

Read More

OP4RE @ ECEL 2017

Op de 16e European Conference on e-learning (ECEL 2017), in Portugal op 26-27 oktober 2017, presenteerden onze partners van de University of Hertfordshire een paper over “Trialling Online Proctoring for e-Assessments: Early Outcomes From the Erasmus+ OP4RE Project”. Paper: Jefferies, A., Barton, K., Meere, J., Peramungama, S., Pyper, A., & Yip, A. (2017) ‘Trialling Online Proctoring for E-assessments:

Read More

Reflectie op TEA Conferentie 2017

Sessie van Silvester Draaijer, Amanda Jefferies en Gwendoline Somers Online Proctoring for Remote Examination: A State of Play in Higher Education in the EU Silvester Draaijer, project leider van het OP4RE project, heeft tijdens de International Technology Enhanced Assesment conferentie van 8 en 9 oktober 2017 het paper ‘Online Proctoring for Remote Examination: A State

Read More

Online proctoring – Caen University

Op 18 oktober waren Isabelle Duchatelle, Pierre Beust und Valérie Cauchard aanwezig op de Journée thématique Examens et Certifications en ligne et/ou à distance, in CNAM in Parijs. Zij deelden hun ervaringen met online proctoring aan de universiteit van Caen. Klik hier voor het programma. In juni woorden zijn ook het Colloque Questions de Pédagogie

Read More

OP4RE @ ICDE, Toronto

Van 16-19 oktober 2017 zijn Sabine Rousseau en Pierre Beust aanwezig op ICDE, World Conference on online learning. Teaching in digital age. Re-thinking teaching & learning. Zij presenteren er een paper omtrent de uitgevoerde experimenten met online proctoring. Online Proctoring : Experimentation of Remote Examination in E-learning programs Our paper will deal with the change

Read More

OP4RE @ International Technology Enhanced Assessment (TEA) Conferentie 2017

Het OP4RE team heeft een paper ingediend voor het International Technology Enhanced Assessment Conference in Barcelona genaamd Online Proctoring for Remote Examination: A State of Play in Higher Education in the EU. Silvester Draaijer zal dit paper presenteren op 6 oktober 2017. Op 6 oktober zal Silvester Draaijer presenteren van 10:00-11:00 samen met een presentator van het

Read More

Online Proctoring als groeiende trend

De website Talview heeft een interessant artikel gepubliceerd, waarin ze een aantal belangrijk punten over Online Proctoring bespreken. Het artikel maakt een goede opsomming van gebruikte technologie, procedures voor proctors en voor- en nadelen van het Online Proctoren. Het artikel is hier te vinden: http://blog.talview.com/a-complete-guide-to-online-remote-proctoring

Read More

Behind the Webcam’s Watchful Eye

De researchfase van het project heeft interessante artikelen aan het licht gebracht, dit is er één van. The Chronicle of Higher Education heeft een interessant artikel gepubliceerd over de proctors die bij ProctorU werken. Auteur Kolowich geeft een uitgebreide beschrijving over hoe het eraan toe gaat in de zalen die vol zitten met proctors, wat

Read More

Nieuwsbrief 5

Op 9 mei 2017 organiseerden we onze eerste online reach-out session. Het was een leerzame sessie, zowel qua inhoud als qua organisatorische kwesties. De apparatuur liet ons in de steek, maar we nemen dit als belangrijk punt mee naar onze volgende reach-out session. We hopen de volgende keer meer van onze geassocieerde partners te mogen

Read More

Online Proctoring systemen vergeleken

In maart 2013 publiceerden David Foster of Caveon en Harry Layman van The College Board een artikel waarin verschillende online proctoring systemen werden vergeleken. Op de laatste pagina’s presenteren ze enkele algemene bevindingen waarin ze onderscheiden welk systeem nodig is voor de hoogte van de inzet van de examens. Zeer inzichtelijk. Verder rapporteren ze over

Read More

Reach out session 1 – 9 mei 2017

Op 9 mei 2017 organiseerden we onze eerste online reach-out session. We hebben onze geassocieerde partners uitgenodigd. Het was een rijke leerervaring, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De technologie liet ons in de steek, maar we nemen dit als een werkpunt mee naar onze volgende reach-out session. We begonnen met een toelichting op het ontwerp van

Read More

E-Assessment conferentie

Daniel Haven en Amanda Jefferies vertegenwoordigden vandaag het OP4RE-project op de 15e jaarlijkse E-Assessment conferentie en tentoonstelling. De focus van deze conferentie lag op HO computer-based assessment en is sterk gegroeid sinds de het begin van automatische toetsuitgave en certificering. We hebben ontwikkelingen gezien zoals papierloze onderzoeksprojecten, e-proctoring, open badges, sociale media, BYOD, de groei

Read More

Nieuwsbrief 4

De verwachte complexiteit van privacy en gegevensbescherming treedt op zoals blijkt uit de onderstaande stroomschema hieronder. Voor elke instelling die online proctoring wil gaan gebruiken, moet men rekening houden met het concept van Privacy by Design. Dit stroomschema kan helpen bij het ontwerpen van processen en afspraken met dat doel. Dus, na het identificeren van

Read More

VU Education day

Vandaag presenteerden Silvester Draaijer en Daniel Haven het OP4RE-project op de VU-onderwijsdag. Het onderwerp van deze minibijeenkomst was de bruto academische waarde. Hoe spelen de drie centrale concepten van sociale verbondenheid, competentie en autonomie een rol in motivatie en onderwijs? Wat zijn deze concepten en hoe kunnen ze worden gebruikt om curricula en cursussen te

Read More

Nieuwsbrief 3

Geachte geassocieerde partner van het Erasmus+-project OP4RE, Na de eerste transnationale vergadering van 25 en 26 oktober is de OP4RE Project Management Group bezig met de ontwikkeling van het project. Voor elk van de 5 Intellectuele Outputs (IO) zijn meer gedetailleerde plannen in voorbereiding. De projectleden die zich bezighouden met privacy- en veiligheidsaspecten van afstandsonderzoek

Read More

Presentatie van het OP4RE project

Vandaag heeft Silvester Draaijer de opbouw van het OP4RE project gepresenteerd voor de Special Interest Group Digital Assessment (SIGDT) en SURF. Tijdens deze meeting zijn vele aspecten, doelen en verwachtingen van het project besproken, met name deze die verbonden zijn met het gebruik van digitale toetsing binnen de EU in de toekomst.

Read More

Conference: The Online, Open and Flexible Higher Education Conference

Bij deze conferentie hebben Sabine Bottin-Rousseau en Daniel Haven het OP4RE project gepresenteerd. Informatie over hun presentatie en de rest van de conferentie over het creeëren van online hoger onderwijs kan hier gevonden worden: https://tinyurl.com/ya3nttna https://conference.eadtu.eu/images/Proceedings/Conference_proceedings_2016_defcompressed2.pdf

Read More

Nieuwsbrief 2

Afgelopen 25 en 26 oktober jongstleden waren de OP4RE Project Management Group, extra medewerkers van de deelnemende instellingen en een aantal uitgenodigde sprekers bijeen op de Vrije Universiteit Amsterdam voor hun eerste transnationale bijeenkomst. De agenda voor de vergadering is te vinden op de website van het project http://onlineproctoring.eu onder PROJECT PAGES -> TRANSNATIONAL MEETINGS

Read More

Nieuwsbrief 1

Het Erasmus+ (E+) project Online Proctoring for Remote Examen (OP4RE) is tijdens de zomervakantie goedgekeurd door het Nederlandse E+ Agentschap. Het selectiecomité van E+ was onder de indruk van het aantal geassocieerde partners voor het project, waardoor het belang van het project werd benadrukt. Daarom willen we de geassocieerde partners bedanken voor hun steun. Als

Read More

Online Proctoring experimenten in Caen

Na online cursussen, online examens? De Universiteit van Caen-Normandië experimenteerde twee jaar met online proctoring van examens. Pierre Beust, directeur van het multimedia-onderwijscentrum van de universiteit én lid van het OP4RE-project, bespreekt de ervaringen en uitdagingen voor de EducPros-conferentie op donderdag 19 oktober 2017, gericht op digitale transformatie. De Universiteit van Caen Normandië richt zicht

Read More