OP4RE op NACADA Congres, Hasselt

Van 8 tot 11 juli 2019 was Universiteit Hasselt gastinstelling voor het NACADA congres . Silvester Draaijer was aanwezig voor een posterpresentatie, over angsten en onzekerheden bij studenten bij het gebruik van online proctoring.

OP4RE was aanwezig op TEA 2018 in Amsterdam

Op 10 en 11 december 2018 waren verschillende collega’s van het OP4RE-project aanwezig op de TEA Conferentie in Amsterdam.

Amanda Jefferies presenteerde in een paper session omtrent Support online distance learners taking assessments: reviewing the options for remote vigilation.
Pierre Beust gaf meer toelichting bij online proctoring in Frankrijk: Remote monitoring of examinations at the students’ home in French university distance learning.

Daarnaast werden 2 posters gepresenteerd:

OP4RE in News Tank Exclusif

Silvester Draaijer en Daniel Haven spraken News Tank Exclusif over online proctoring en het OP4RE project.

Dit Erasmus+ onderzoeksproject is gewijd aan het bestuderen van oplossingen voor de monitoring van examens op afstand. “Dit Europese consortium maakt het mogelijk om de grenzen te verleggen: we maken documentatie over praktijken voor instellingen en de betrokken professionals.”

Silvester kadert de oorsprong van het project. “OP4RE is een Erasmus+ project dat in 2016 van start ging. Het doel ervan is de technologische vooruitgang te gebruiken om de toegang tot het hoger onderwijs te verbeteren en te streven naar modernisering van onderwijs en opleiding. In die zin draagt het surveilleren van examens op afstand bij tot een betere toegang tot een breed scala aan doelen voor bestaande en potentiële studenten, door hen de mogelijkheid te bieden om op afstand te studeren en hun examens op afstand af te leggen. Dit is het concept van “altijd en overal” voor het afleggen van een examen.

Proctor Exam was vanaf het begin betrokken bij dit project. Andere leden die het strategisch bestuur van dit project vormen, zijn: de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Universiteit van Hertfordshire, Universiteit van Hasselt, Fontys University of Applied Sciences, Wilhelm Büchner University of Applied Sciences, FIED (Fédération interuniversitaire d’enseignement à distance), naast 20 Associated Partners uit heel Europa.

Daniel Haven stelt: “Het is duidelijk dat de landen met de meest geavanceerde markten de landen zijn waar een bedrijf is gevestigd dat een testmonitoringsdienst op afstand aanbiedt. Dat zien we aan het voorbeeld van Nederland, maar ook aan Spanje, dat Smowl heeft. Een bedrijf dat aanwezig is, werkt in op de markt, informeert over trends en volgt een communicatielogica om de structurering van het aanbod te ondersteunen. In Frankrijk is het een beetje anders, het is de FIED die deze rol speelt.”

ProctorExam is het enige Edtech bedrijf dat een strategische partner is van het Europese consortium OP4RE. Daniel is van mening dat de markt geconfronteerd wordt met de noodzaak om een langetermijnvisie op te bouwen die rekening houdt met digitale transformatie.

Het kost 10€ om een supervisor een uur lang toezicht te laten houden op het examen van een student. Daarom is het moeilijk om de investering te rechtvaardigen voor massaal gebruik. Denkt u niet dat het op afstand monitoren van examens bedoeld is om in een nichemarkt te blijven? Silvester Draaijer: “Dit is een vraag die in onze werkgroep aan de orde is gesteld, ook al heeft OP4RE niet de oplossing om dit probleem in de nabije toekomst op te lossen, omdat het ook afhankelijk is van de marktpartijen.”

Hoe zit het met fraude? Volgens Silvester Draaijer is het op afstand monitoren van examens door het controleproces zelf fraudebestendiger dan traditionele monitoring.  De gelijktijdige opname van de verschillende videokanalen, waaronder die van het computerscherm van de student, maakt het mogelijk om de activiteit van de kandidaat tijdens en na de test vast te leggen.

Een mogelijke barrière betreft de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens. Dit is het onderwerp van het werkseminar van de groep in Parijs, op 05/10/2018. “Monitoring op afstand creëert de verwerking van persoonlijke en gevoelige gegevens die geanalyseerd en gecontroleerd moeten worden. In die zin zullen we samenwerken met deze specialisten op dit gebied, die zelf in contact staan met de Cnil. Stelt u zich alle scenario’s voor die worden gebruikt om de verwerkingsactiviteiten te definiëren. We hebben ook een consultant van PricewaterhouseCoopers uitgenodigd, die gespecialiseerd is in datawetgeving. De werkzaamheden op het gebied van effectbeoordelingen in het kader van de DGPS moeten het mogelijk maken om de praktijken in de Europese Unie te standaardiseren, rekening houdend met het feit dat we ook rekening moeten houden met bepaalde wettelijke bepalingen die specifiek zijn voor elke lidstaat vanwege de marge die overblijft sinds de inwerkingtreding van de Europese verordening.”

Een andere kwestie die in het kader van OP4RE aan de orde is, betreft de situatie op het gebied van het doorgeven van gegevens tussen landen binnen en buiten de EU, of met studenten van buiten Europa. Op dit moment moeten we ons alle mogelijke gebruiksscenario’s voorstellen om de aanpak zo nauwkeurig mogelijk te definiëren.

Binnen het Europese consortium is het mogelijk om nieuwe grenzen te ontwikkelen en documentatie over praktijken voor instellingen en de betrokken professionals te creëren.

Workshop op Peer learning event NVAO

Risbo is uitgenodigd door de NVAO om een workshop te verzorgen over Online Proctoring op het Peer learning Event in Antwerpen op maandag 12 november 2018. Er zijn ongeveer 30 beleidsmedewerkers aanwezig uit Nederland en Vlaanderen, het perfecte publiek om ons OP4RE project aan voor te stellen en feedback te vragen. In de workshop worden de volgende vraagstukken besproken met het publiek:

  • Welke EU en nationale wetgeving over privacy geldt voor online examen makers en surveillance instellingen?
  • Zijn er meer veiligheid procedures nodig voor een online examen in vergelijking met een gewoon examen?
  • Welke accreditatiekaders zijn er voor online learning en toetsing?
  • Wat zijn de meest praktische procedures om de accreditatie van online toetsing te bevorderen?
  • Voor welke doelgroep biedt online surveillance een praktische, waardevolle oplossing?
  • Wat hebben onderwijsinstellingen nodig om de toegankelijkheid en het gebruikersgemak van online proctoring te vergroten?

Online proctoring @ TEA conference, Amsterdam

Tijdens de volgende international Technology Enhanced Assessment conference 2018 (TEA2018) in Amsterdam zullen vier bijdrages vanuit het OP4RE-project worden voorgesteld.

Een eerste bijdrage is een praktijkposter door Gwendoline Somers en Silvester Draaijer over Coping with students’ anxiety and concerns when using online proctoring for the first time.  Een tweede praktijkposter door Silvester Draaijer, Arno Lodder, Jessica Hrudey en Youssef Fouad gaat over:  A lawful basis for online proctoring. Een derde poster  zal worden voorgesteld door Amanda Jefferies, Karen Barton, Andrew Pyper, Jonathan Meere, Amanda Yip, Stilianos Vidalis en Sulanie Peramunagama, over Support online distance learners taking assessments: reviewing the options for remote invigilation. Tot slot zal een studie door Nicolette van Halem, Chris van Klaveren and Ilja Cornelisz getiteld The effect of implementation barriers in remote online proctored examination: A randomized controlled trial in Dutch higher education worden gepresenteerd. De experimenten die worden uitgevoerd als onderdeel van het OP4RE-project resulteren geleidelijk in waardevolle resultaten voor de bredere wetenschappelijke en praktijkgerichte evaluatiegemeenschap. Registreren kan nog altijd via http://www.teaconference.org/

OP4RE @ TEA conference Amsterdam

For the upcoming international Technology Enhanced Assessment conference 2018 (TEA2018), the OP4RE project had four succesful submissions. The first submission is a practice poster by Gwendoline Somers and Silvester Draaijer about Coping with students’ anxiety and concerns when using online proctoring for the first time. The second submission is a practice poster by Silvester Draaijer, Arno Lodder, Jessica Hrudey and Youssef Fouad A lawful basis for online proctoring. Further a practice paper by Amanda Jefferies, Karen Barton, Andrew Pyper, Jonathan Meere, Amanda Yip, Stilianos Vidalis and Sulanie Peramunagama Support online distance learners taking assessments: reviewing the options for remote invigilation. Finally, a study by Nicolette van Halem, Chris van Klaveren and Ilja Cornelisz titled The effect of implementation barriers in remote online proctored examination: A randomized controlled trial in Dutch higher education’ was accepted. We believe that the experiments that are conducted as part of the OP4RE project are gradually resulting in valuable outcomes for the wider scientific and practice assessment community. You can still register for the TEA2018 here http://www.teaconference.org/