Nieuwsbrief 2

Afgelopen 25 en 26 oktober jongstleden waren de OP4RE Project Management Group, extra medewerkers van de deelnemende instellingen en een aantal uitgenodigde sprekers bijeen op de Vrije Universiteit Amsterdam voor hun eerste transnationale bijeenkomst. De agenda voor de vergadering is te vinden op de website van het project https://onlineproctoring.eu onder PROJECT PAGES -> TRANSNATIONAL MEETINGS

De bijeenkomst was levendig en er werd een aantal onderwerpen besproken met betrekking tot de opzet, de beoogde resultaten en de verwachte moeilijkheden van het project.

We hebben veel geleerd van de presentatie van Lex Sietses van SURFnet. Lex zijn presentatie is hier te vinden: https://cloud.swivl.com/v/97092479f18197382e04545765f38efb en https://cloud.swivl.com/v/ee5048f14859f5f145cc26fb99ade7ee. Lex heeft een Witboek geschreven over Online Remote Examen in het kader van het hoger onderwijs met de nadruk op privacyvraagstukken. Lex maakte heel duidelijk dat privacy van het grootste belang is omdat video-opname en -opslag op afstand van personen en het installeren van software betrekking heeft op zeer gevoelige persoonlijke gegevens. Het gebruik van online proctoring op afstand is zeker mogelijk vanuit het oogpunt van privacy, maar er moet rekening worden gehouden met een aantal voorwaarden die de initiële uitrol kunnen beperken. Zijn presentatie en werk geeft het project een voorsprong op onze Intellectuele Output op het gebied van privacyregels.

Uit discussies over veiligheidskwesties in het onderzoek op afstand hebben we geleerd dat we verschillende onderzoekslijnen moeten volgen. Ten eerste moet het project onderzoeken hoe de institutionele privacy, beveiliging, informatiebeveiliging, informatieveiligheidsbeleid, risicobeoordelings- en risicoaanvaardingsprocedures van de hoogste raad van bestuur van een instelling zijn georganiseerd. Vervolgens kan worden beschreven hoe online remote onderzoek past in deze procedures en richtlijnen. Ten tweede kunnen er op een aantal niveaus, actoren en configuraties in de technische proctoring systemen veiligheidsproblemen worden vastgesteld. Welke kwesties zijn dat en wat is de beste manier om veiligheidsrisico’s te testen en te beschrijven in het licht van het institutionele veiligheidsbeleid? Ten derde kunnen veiligheidskwesties en fraude ook worden geïdentificeerd in het proces van testontwikkeling en testopname, proctoring en test-analyse. Ten vierde moet, gezien de resultaten van dergelijke effectbeoordelingen, een vergelijking worden gemaakt met de huidige procedures voor papieren en schetsmatige onderzoeken om een basislijn vast te stellen waarmee online-proctoring op afstand kan worden vergeleken. Deze onderzoekslijnen vormen alle output van het OP4RE-project.

Uit een discussie onder leiding van Marinke Sussenbach van de Technische Universiteit Delft bleek dat het moeilijk is om Masinke Open Online Cursussen (MOOC) toe te kennen en te gebruiken. Ze presenteerde het geval van de TU Delft, dat probeert een’ trust’ -systeem op te zetten met een beperkt aantal topuniversiteiten voor de erkenning van studiepunten. Haar presentatie is hier te vinden: https://cloud.swivl.com/v/394d80f17ac3dbbd9a4d20e54465583e (helaas was de geluidsopname niet goed). Haar presentatie gaf aanleiding tot nadenken over Intellectual Output 1 waarin experimenten worden opgezet om MOOC-punten te herkennen in een context van hoger onderwijs.

De projectleden zijn overeengekomen dat er een eerste rapport zal worden opgesteld waarin de huidige stand van zaken met betrekking tot het online afstandsexamen in het hoger onderwijs zal worden beschreven als basis voor het verdere activiteitenplan binnen het project.

De discussies en informatie die tijdens de eerste transnationale bijeenkomst zijn verzameld, zullen worden gebruikt om het werkplan voor het project nader uit te werken. We willen u alvast laten weten dat we een aantal van de geassocieerde partners zullen selecteren die betrokken worden bij het kwaliteitsbewakingsproces van de experimenten en output die het project zal opleveren.

Nieuwsbrief 1

Het Erasmus+ (E+) project Online Proctoring for Remote Examen (OP4RE) is tijdens de zomervakantie goedgekeurd door het Nederlandse E+ Agentschap. Het selectiecomité van E+ was onder de indruk van het aantal geassocieerde partners voor het project, waardoor het belang van het project werd benadrukt. Daarom willen we de geassocieerde partners bedanken voor hun steun.

Als eerste stap heeft het team een website opgezet om de voorlopige informatie over het project, de activiteiten en de beoogde resultaten te publiceren: https://onlineproctoring.eu. Wij nodigen u uit om de website te bezoeken en eventuele opmerkingen achter te laten.

De Project Management Group (PMG) van OP4RE werkt nu aan de uitwerking van hun plannen. Als belangrijke stap zal de PGM samenkomen voor hun eerste transnationale Kick-off bijeenkomst op 25 en 26 oktober in Amsterdam, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als u input heeft voor de PGM om te bespreken, laat het ons dan weten.

Na afloop van deze vergadering zullen wij u verder informeren over het project en u betrekken om ervoor te zorgen dat het project de beoogde resultaten levert en zorgt voor een brede verspreiding van de resultaten van het project.

Online Proctoring experimenten in Caen

Na online cursussen, online examens? De Universiteit van Caen-Normandië experimenteerde twee jaar met online proctoring van examens. Pierre Beust, directeur van het multimedia-onderwijscentrum van de universiteit én lid van het OP4RE-project, bespreekt de ervaringen en uitdagingen voor de EducPros-conferentie op donderdag 19 oktober 2017, gericht op digitale transformatie.

De Universiteit van Caen Normandië richt zicht op studenten in afstandsopleidingen. Sinds de vroege jaren 2000, dankzij e-learning, hebben deze cursussen een enorme verandering van paradigma en methode ondergaan. Terwijl e-learning is gegroeid, is de evaluatie ervan nog steeds een probleem. Vaak moeten studenten die ingeschreven zijn in deze cursussen de examens afleggen bij de instelling waar ze ingeschreven zijn. Voor sommige van deze studenten is het gewoon onmogelijk om naar de universiteit te komen …

In 2015-2016 werd voor de eerste keer geëxperimenteerd met het op afstand evalueren van studenten via online proctoring. In drie verschillende experimenten werden 189 examens afgelegd. De proctoring gebeurde via Proctor U, een Amerikaans bedrijf, omdat we in Frankryk geen equivalent hebben gevonden. De examinering gebeurt via online proctoring van de student.

De eerste resultaten zijn positief. De slaagpercentages voor deze examens zijn vergelijkbaar met de pen-en-papier examen. Er werden geen gevallen van bedrog geconstateerd en 90% van de studenten zegt dat het afleggen van het examen via online proctoring minder stressvol is dan een “gewoon” examen.

Benieuwd naar meer? Lees dan het volledige artikel (in het Frans).