Bijeenkomsten

Transnational Meeting 4

On June 27th the project partners will gather in Hatfield for their 4th and final Transnational meeting. We will be hosted by the University of Hertfordshire.

27-06-2019
09:00 Greetings and coffee
10:00 Words of greetings by UH Pro-Vice Chancellor for Student Experience Dr. Sal Jarvis
10:15 Planning of final months and obligations for everyone All teams
11:00 Presentation IO1 IO1 – Risbo
12:00 Taking stock of progress of other IOs All teams
13:00 Lunch
14:00 Final preparations Multiplier Event All teams
16:00 Tea and networking

Reach out session 2

Op 20 maart organiseren we een tweede reach-out sessie, om 12u30 (Amsterdam time).

Transnational meeting, 2 oktober 2017

Op 2 oktober organiseerden we onze tweede transnational meeting in Wilhelm Büchner University of Applied Science, in Pfungstadt.

Het was een constructieve bijeenkomst waarop we het afgelopen projectjaar en ons plan voor het volgende projectjaar bespraken. In het bijzonder hebben we gezien dat de eerste experimenten met online proctoring een wisselend succes kenden en dat deze resultaten ons in staat stellen om in de komende 2 jaar meer grootschalige experimenten op te zetten.

Agenda Transnational Meeting 2017-10-02

Notulen 2e Transnational Meeting 2 oktober 2017

Reach-out sessie 1 – 9 mei 2017

Op 9 mei 2017 organiseerden we onze eerste online reach-out sessie. We nodigden hiervoor onze associated partners uit. Het was een leerrijke namiddag, zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak. De techniek liet ons wat in de steek, maar niet getreurd, we nemen dit mee als werkpunt naar de volgende reach-out sessie.

We startten met een toelichting van het Startreport en het opzet van het OP4RE-project. Dit rapport is de echte “start” van hetproject. We gingen de stand van zaken met betrekking tot online proctoring van remote examens na in de aan het project deelnemende landen. Uit deze deskresearch rezen heel wat vragen, die we verder meenemen in het project. Daarna lichtte Daniel Haven de proctoring tool van Proctor Exam toe. Proctor Exam stapt als partner mee in het OP4RE-project.

Vervolgens kregen we een toelichting van 3 partners over hun eerste ervaringen met het online proctoren van examens. Michiel van Diesen (Fontys, Nederland) deelde als eerste hun ervaringen met online proctoring. Vervolgens lichtte Pierre Beust (FIED, Frankrijk) de experimenten van “home proctoring exams” aan de Caen Universiteit. Voor de proctoring doen zijn een beroep op Proctor U.  In jaar 1 (2015-2016)  namen 55 studenten deel. Blended learning and “home proctoring” warden voorgesteld als aanvulling op de klassieke examens. In jaar 2 (2016-2017) 50 studenten uit een  professionele master in de gezondheidswetenschappen participeerden aan 2 of 3 examens. Het ging hierbij om afstandsstudenten, verspreid over de hele wereld. “Home proctoring” werd georganiseerd in plaats van de klassieke examens.

Vanuit België nodigden we VIVES uit. VIVES was de eerste (en voor zover we weten de enige) instelling voor hoger onderwijs die startte met het proctoren van examens. VIVES heeft al een lange traditie in afstandsleren. Ongeveer 15% van de studenten volgt een afstandsopleiding (op ongeveer 13.000 studenten). Afstandsstudenten hebben de keuze om hun examens in het examencentrum in Kortrijk af te leggen ofwel online via proctoring. Voor het proctoren van examens doet men beroep op de diensten van Proctor Exam.

Documenten (in English):

Transnational Meeting 1

25 and 26 October, De project managementgroep is gekomen naar de Vrije Universiteit in Amsterdam om de set-up en het vervolg van OP4RE te bespreken. 

Route:

http://www.vu.nl/en/about-vu-amsterdam/contact-info-and-route/index.aspx

Locatie:

October 25: HG-1D26 Forum 6 (20 pers.)

October 26:  HG-1D12 Forum 4 (20 pers.)

Agenda: here.

Transnational Meeting 2

De tweede transnational meeting wordt gehouden op 2 Oktober 2017 bij de Wilhem Büchner University of Applied Science in Darmstadt.

Transnational Meeting 3

Deze datum moet nog worden vastgelegd.

Transnational Meeting 4

Transnational meeting 4 wordt gehouden op de University of Hertfordshire in het Verenigd Koninkrijk.