Gesprekken met het NVAO betreffende accreditatie

Als aansluiting op voorgaande gesprekken hebben we in mei een ontmoeting gehad met de NVAO aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij de VU via Skype aanwezig was. De NVAO is ge├»nteresseerd in de ontwikkelingen in het online onderwijs, vooral omdat daar de huidige verschuivingen vanuit het onderwijs een uitdaging vormen voor de bestaande gang van zaken van het instellingsprincipe en het macro-efficiencyprincipe. Online onderwijs wordt nog steeds gezien als een aanvulling op het campus onderwijs, zoals wettelijk is gedefinieerd door de wet. Volledig online aangeboden onderwijsprogramma’s kunnen in de tussentijd niet worden geaccrediteerd. Zelfs bij een online aangeboden masteropleiding via MOOC vindt het testen plaats op de campus.

Het is mogelijk om verandering te brengen in de huidige onderwijsaanpak. Als er voldoende draagvlak is bij onderwijsinstellingen die innovatieve initiatieven ontwikkelen, kunnen er veranderingen op onderwijsgebied plaatsvinden. Nieuwe programma’s en cursussen zijn goedgekeurd door commissies. Bij de opleiding is de NVAO betrokken, bij cursussen zijn externe partijen betrokken zoals Quanu. Het is raadzaam om te controleren of de expertise van de commissie de inhoud van de cursus verbindt.

Verder zijn er conventies over ontwikkelingen in het onderwijs op Europees niveau. In de loop van dit jaar zal waarschijnlijk een verslag van ENQUA worden gepubliceerd. Voorlopig stelt de NVAO voor dat het TeSLA-project bekijkt op actuele ontwikkelingen in Europa.

Zowel Risbo als de NVAO willen de prettige samenwerking continueren en de gesprekken over de actuele ontwikkelingen uit het onderwijsveld voortzetten. Daarom wordt OP4RE in november uitgenodigd op een e-learning dag, waar de ontwikkelingen in het online onderwijs worden besproken en het Nederlandse ministerie wordt uitgenodigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *