Gesprekken met NVAO

Als voortzetting op de eerdere gesprekken heeft afgelopen mei een bijeenkomst plaatsgevonden met het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatieorganisatie) en Risbo, de VU was er dit keer ook bij aanwezig.

Het NVAO geeft aan dat ze openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en belangrijk is ruimte te geven aan de ontwikkelingen in het onderwijs, omdat kaders kunnen beperken. De ontwikkelingen in het online onderwijs maakt dat bestaande benaderingen, zoals het vestigingsbeginsel en macrodoelmatigheid onder druk te staan. Het online onderwijs wordt vooral gezien als een aanvulling op het huidige onderwijs en het is bij wet bepaald dat een deel van het geaccrediteerde onderwijs een campus-based aspect in zich heeft. Opleidingen die geheel online worden aangeboden kunnen vooralsnog niet worden geaccrediteerd. Zelfs bij geaccrediteerde masters die worden aan geboden via MOOCs, vindt er toetsing plaats op campus; een MOOC wordt beschouwd als een minor onderwijsvorm.

Veranderingen aanbrengen in de huidige benadering is zeker mogelijk; wanneer instellingen aan de slag gaan met innovatieve initiatieven en er een groot draagvlak is, kan dit uiteindelijk leiden tot een verandering van aanpak en het accrediteren van het onderwijs.

Nieuwe programma’s en cursussen worden door commissies op geschiktheid beoordeeld. Het NVAO is zelf betrokken bij de beoordeling van opleidingen, in het geval van een vak of MOOC als onderdeel van het curriculum dat geaccrediteerd moet worden, kan dit via een externe visitatiecommissie zoals bijvoorbeeld Quanu. Het NVAO adviseert erop te letten dat de samenstelling van de commissie aansluit bij het te beoordelen vak.

Verder zijn erop Europees niveau gesprekken over de ontwikkelingen in het online onderwijs, hierover wordt waarschijnlijk dit jaar nog een rapport gepubliceerd. Vooralsnog verwijst het NVAO naar het TeSLA project http://tesla-project.eu/), voor ontwikkelingen in het online onderwijs in Europa.

Zowel Ribso als het NVAO blijven deze prettige samenwerking voorzetten en deze gesprekken te willen over de nieuwe ontwikkelingen in het online onderwijs te willen voortzetten. Zo is het OP4RE uitgenodigd voor deelname aan de e-learning dag; tijdens de aQAdemy in november wordt gedeeld over ontwikkelingen in online onderwijs – het OCW wordt ook hiervoor uitgenodigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *