Nieuwsbrief 3

Geachte geassocieerde partner van het Erasmus+-project OP4RE,

Na de eerste transnationale vergadering van 25 en 26 oktober is de OP4RE Project Management Group bezig met de ontwikkeling van het project. Voor elk van de 5 Intellectuele Outputs (IO) zijn meer gedetailleerde plannen in voorbereiding.

De projectleden die zich bezighouden met privacy- en veiligheidsaspecten van afstandsonderzoek werken aan het opzetten van een raamwerk voor institutionele effectbeoordelingsprocedures en afspraken over veiligheid, risicoaanvaarding en privacy. Meer informatie over deze IO volgt in latere nieuwsbrieven.

Het identificeren en krijgen van alle voorwaarden om experimenten uit te voeren vergt nogal wat speelruimte en de leden van PMG is al begonnen dit te initiëren. Hieronder volgen drie voorbeelden van experimenten in voorbereiding.

Voorbeeld 1: Selectietest voor toegang tot bacheloropleidingen met numerus fixus

Experimenten voor proctoring op afstand zijn nu opgezet voor bacheloropleidingen waarvoor een selectie van studenten nodig is (Numerus Fixus programma’ s). Onder normale omstandigheden moesten Nederlandse kandidaten hiervoor een digitale selectietoets afleggen in de Digitale Examenszaal van de Vrije Universiteit Amsterdam. Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs zijn echter verplicht om studenten die wonen in de zogenaamde bijzondere overzeese gemeenten (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) de mogelijkheid te bieden om deze selectietoetsen onder dezelfde voorwaarden als Nederlandse studenten af te leggen. Voor deze selectietoetsen zal het OP4RE-project de diensten leveren om de test voor deze overzeese kandidaten op afstand thuis af te leggen. De selectietest die in februari 2017 tot april 2017 zal plaatsvinden, zal worden gebruikt als proef voor de toekomstige selectietest (2018). In de pilot worden de procedures, de enquêtevragen, de technische opzet van de online testen etc. in detail uitgewerkt en getest. Er worden uitgebreide discussies gevoerd over deze procedures en de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen en de beperking ervan.

Het probleem van het voorkomen van fraude of het onrechtmatig opnemen van het examen door de kandidaten zelf;.
De procedures waarbij studenten op de hoogte worden gesteld van hun toestemming voor privacy en veiligheid van online testen op afstand;
De gelijkwaardigheid van de verschillende vormen van de test. Bijvoorbeeld, in de digitale examenzaal krijgen studenten een case-based vragen uitgedeeld op papier, terwijl studenten in het buitenland de case informatie moeten lezen van het scherm;
Hoe om te gaan met de kwestie van het gaan naar het toilet voor een 3 uur test. In de persoonlijke omgeving mogen kandidaten na afloop van een deel van de test en voor het opeenvolgende deel naar het toilet gaan: hoe kunnen ze daar in een afgelegen situatie mee omgaan.

Voorbeeld 2: Experimenteel onderzoek met een grote groep studenten

De tweede pilotstudie heeft betrekking op een experiment waarbij de gelijkwaardigheid en vergelijkbaarheid van examenresultaten voor het op deampus proctoreren en op afstand proctoreren van digitale tests wordt bestudeerd in een wetenschappelijke experimentele setting voor het domein van de statistiek voor een grote cohort (300+) van studenten voor december 2017. Voor dit experiment moeten docenten en examencommissie intensief betrokken worden bij de besluitvorming. Met name voor dit experiment wordt de opstelling gekozen om het uiteindelijke cijfer in twee delen op te splitsen. Het eerste deel is de online test, het tweede deel is een regelmatig eindexamen. Om dit experiment mogelijk te maken, moeten wijzigingen worden goedgekeurd voor de officiële cursus zoals vastgelegd in de eerder vastgestelde reglementen van de cursus.

Voorbeeld 3: Wiskundevaardigheidstests voor internationale studenten

Het derde voorbeeld betreft het aanbieden van afstandsexamens voor internationale studenten die een internationale bacheloropleiding in Nederland willen volgen. Een aantal studenten moet aantonen dat ze over voldoende wiskundige vaardigheden beschikken. De huidige methoden om dit bewijs te leveren zijn de volgende:

  • het verstrekken van gekende diploma’s of getuigschriften op basis van
    • Internationaal baccalaureaat, Wiskunde Hoger niveau
    • UK: Wiskunde A niveaus
    • Duitsland: Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, met inbegrip van Wiskunde LK/eA
    • Roemenië: Diploma van het Bacalaureat, met inbegrip van een profiel voor wiskunde en informatica of natuurwetenschappen.
  • Cursussen en examens op internationale locaties die verbonden zijn aan het International Baccalaureate Mathematics Higher Level/Cambridge International A-levels of in Nederland zelf bij enkele gespecialiseerde instellingen.

De speelruimte tot aan een eventueel experiment met testen op afstand omvat gesprekken met veel stakeholders binnen de universiteit die zich bezighouden met internationale toelatingen, experts op het gebied van onderwerpen en het opzetten van een casus. Het uitvoeren van een experiment zou meer empirisch bewijs kunnen leveren om een dergelijke casus te onderbouwen. In zo’n casus worden de mogelijke uitkomsten voor afstandsexamens (in termen van toename van studenteninschrijvingen voor specifieke landen en kansen op succesvolle studieloopbanen) afgewogen tegen de kosten van het ontwerpen, onderhouden en administreren van kwalitatief hoogwaardige zelfgemaakte wiskundige toetsen.

Reach-out sessie 1 SAVE THE DATE: 4 april 2017

Het OP4RE-project zal een Start-rapport opstellen waarin de huidige stand van zaken met betrekking tot online onderzoek op afstand zal worden beschreven. Gezien de voortgang van ons project zal het concept van dit verslag op 24 maart met de geassocieerde partners worden gedeeld. De besprekingen van het startverslag met de geassocieerde partners zullen op 4 april in een online sessie worden gevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *