Nieuwsbrief 5

Op 9 mei 2017 organiseerden we onze eerste online reach-out session. Het was een leerzame sessie, zowel qua inhoud als qua organisatorische kwesties. De apparatuur liet ons in de steek, maar we nemen dit als belangrijk punt mee naar onze volgende reach-out session. We hopen de volgende keer meer van onze geassocieerde partners te mogen verwelkomen.

De sessie begon met een toelichting op het ontwerp van het OP4RE-project en de inhoud van het startverslag. Na deze uitleg van de projectcoördinator Silvester Draaijer toonde Daniel Haven, van ProctorExam, hun proctoring tool. Na deze introductie hebben 3 partners hun eerste ervaringen met online proctoring toegelicht. Eerst deelde Michiel van Diesen (Fontys, Nederland) hun ervaringen met online proctoring. Vervolgens legde Pierre Beust (FIED, Frankrijk) de nadruk op de experimenten van huisartsexamens aan de Universiteit van Caen. Vanuit België nodigden we VIVES University College, afdeling afstandsonderwijs, uit. Ze hebben een lange traditie van afstandsonderwijs en werken samen met ProctorExam om jaarlijks zo’ n 1000 online examens af te leveren. Om dit aantal online examens te ondersteunen beschikt VIVES over toegewijde stafmedewerkers om de examens te plannen, te beheren en te proctoren. Voor meer informatie en presentaties verwijzen we naar de website van OP4RE.

In de komende maanden zullen we blijven werken aan intellectuele output en zullen er meer experimenten worden opgezet. Verder ervaren we dat we afwijken van onze planning, omdat de IOO’s op het gebied van Accreditatie en Privacy zich niet goed lenen voor strikte lineaire projectplanning. Misschien zullen er tijdens de tweede transnationale bijeenkomst in oktober in Darmstadt enkele verschuivingen plaatsvinden. Wat betreft de eerder genoemde kwesties met betrekking tot privacy en gegevensbescherming gaan we door met onze zoektocht. De exacte regels en praktijken om te voldoen aan hooggevoelige digitale persoonsgegevens zijn nog lang niet duidelijk. Verder heeft ProctorExam een nieuw partnerschap gesloten met de “Associatie voor Examinering”, die reeds geassocieerd partner was van het OP4RE-project. We beginnen intensievere gesprekken met hen voor samenwerking.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *