Nieuwsbrief 6 – 6 november 2017

Op 2 oktober 2017 organiseerden we onze 2e transnationale bijeenkomst aan de Hogeschool Wilhelm Büchner (Darmstadt, Duitsland). Het was een constructieve bijeenkomst waarop we het afgelopen projectjaar en ons plan voor volgend jaar bespraken. In het bijzonder hebben we vastgesteld dat de eerste experimenten met online proctoring met wisselend succes zijn verlopen en dat deze resultaten ons in staat stellen om in de komende 2 jaar meer grootschalige experimenten op te zetten.

Enkele projectleden gingen naar conferenties om het OP4RE-project te presenteren. Silvester Draaijer presenteerde op 9 oktober op de TEA 2017-conferentie in Barcelona het document “Online Proctoring for Remote Examen: A state of Play in Higher Education in the EU”. Sabine Rousseau en Pierre Beust gingen van 16-19 oktober naar ICDE in Toronto om hun paper over “Online Proctoring: Experimentation of Remote Examination in E-learning programma’s” te presenteren. Ze publiceerden ook een artikel over Frankrijk en het afleggen van examen in pyama. Silvester Draaijer presenteert de eerste bevindingen van het OP4RE-project op 7 en 8 november aanstaande Nederlandse SURF Onderwijsdagen. Voor meer informatie over deze papers verwijzen we naar de website van OP4RE.

Na de presentatie op de TEA-conferentie had Silvester Draaijer, samen met vertegenwoordigers van het Erasmus TeSLA-project en Smowltech een rondetafelgesprek aan. In het bijzonder werden thema’s besproken over de vraag of online proctoring veiliger zou moeten zijn dan face-to-face proctoring. Hoe veilig is face-to-face proctoring? De conferentiebezoekers waren het eens met de geïdentificeerde doelgroepen van kandidaten (uitwisselingsstudenten, sportstudenten, studenten met een handicap, toekomstige internationale studenten) in lijn zijn met de op lange termijn beoogde resultaten van het Erasmus-programma om de toegang tot hoger onderwijs te verbeteren.

Ook zijn onderwerpen aan de orde geweest over integratietechnologieën en hoe TeSLA functionaliteiten es in combinatie met online proctoring zou kunnen inbouwen. Ook werd de discussie toegespitst op de verschillen in culturen in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten in tegenstelling tot Europa. Met name in Zuid-Amerika lijken digitale identificatiemechanismen zoals gezichtsherkenning en het opslaan van videobeelden in Zuid-Amerika veel gemakkelijker te kunnen worden toegepast, omdat de studentenpopulatie zich in een grotere geografische spreiding bevindt en omdat de vereisten inzake gegevensbescherming en privacy minder streng zijn.

Stap voor stap voegen we artikelen toe aan onze website. Onlangs hebben we een aantal artikelen toegevoegd over proctoring. Een eerste artikel geeft ons een blik achter de schermen van het ProctorU team. Een tweede interessant artikel geeft een aantal tips en trucs, een aantal ideeën met betrekking tot online proctoring, zoals technologieën, procedures, voor- en nadelen en dergelijke. Kijk op onze website voor meer informatie.

Op dit moment zijn we een datum aan het plannen voor een 2e Reach out sessie. Wij houden u op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *