OP4RE in News Tank Exclusif

Silvester Draaijer en Daniel Haven spraken News Tank Exclusif over online proctoring en het OP4RE project.

Dit Erasmus+ onderzoeksproject is gewijd aan het bestuderen van oplossingen voor de monitoring van examens op afstand. “Dit Europese consortium maakt het mogelijk om de grenzen te verleggen: we maken documentatie over praktijken voor instellingen en de betrokken professionals.”

Silvester kadert de oorsprong van het project. “OP4RE is een Erasmus+ project dat in 2016 van start ging. Het doel ervan is de technologische vooruitgang te gebruiken om de toegang tot het hoger onderwijs te verbeteren en te streven naar modernisering van onderwijs en opleiding. In die zin draagt het surveilleren van examens op afstand bij tot een betere toegang tot een breed scala aan doelen voor bestaande en potentiële studenten, door hen de mogelijkheid te bieden om op afstand te studeren en hun examens op afstand af te leggen. Dit is het concept van “altijd en overal” voor het afleggen van een examen.

Proctor Exam was vanaf het begin betrokken bij dit project. Andere leden die het strategisch bestuur van dit project vormen, zijn: de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Universiteit van Hertfordshire, Universiteit van Hasselt, Fontys University of Applied Sciences, Wilhelm Büchner University of Applied Sciences, FIED (Fédération interuniversitaire d’enseignement à distance), naast 20 Associated Partners uit heel Europa.

Daniel Haven stelt: “Het is duidelijk dat de landen met de meest geavanceerde markten de landen zijn waar een bedrijf is gevestigd dat een testmonitoringsdienst op afstand aanbiedt. Dat zien we aan het voorbeeld van Nederland, maar ook aan Spanje, dat Smowl heeft. Een bedrijf dat aanwezig is, werkt in op de markt, informeert over trends en volgt een communicatielogica om de structurering van het aanbod te ondersteunen. In Frankrijk is het een beetje anders, het is de FIED die deze rol speelt.”

ProctorExam is het enige Edtech bedrijf dat een strategische partner is van het Europese consortium OP4RE. Daniel is van mening dat de markt geconfronteerd wordt met de noodzaak om een langetermijnvisie op te bouwen die rekening houdt met digitale transformatie.

Het kost 10€ om een supervisor een uur lang toezicht te laten houden op het examen van een student. Daarom is het moeilijk om de investering te rechtvaardigen voor massaal gebruik. Denkt u niet dat het op afstand monitoren van examens bedoeld is om in een nichemarkt te blijven? Silvester Draaijer: “Dit is een vraag die in onze werkgroep aan de orde is gesteld, ook al heeft OP4RE niet de oplossing om dit probleem in de nabije toekomst op te lossen, omdat het ook afhankelijk is van de marktpartijen.”

Hoe zit het met fraude? Volgens Silvester Draaijer is het op afstand monitoren van examens door het controleproces zelf fraudebestendiger dan traditionele monitoring.  De gelijktijdige opname van de verschillende videokanalen, waaronder die van het computerscherm van de student, maakt het mogelijk om de activiteit van de kandidaat tijdens en na de test vast te leggen.

Een mogelijke barrière betreft de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens. Dit is het onderwerp van het werkseminar van de groep in Parijs, op 05/10/2018. “Monitoring op afstand creëert de verwerking van persoonlijke en gevoelige gegevens die geanalyseerd en gecontroleerd moeten worden. In die zin zullen we samenwerken met deze specialisten op dit gebied, die zelf in contact staan met de Cnil. Stelt u zich alle scenario’s voor die worden gebruikt om de verwerkingsactiviteiten te definiëren. We hebben ook een consultant van PricewaterhouseCoopers uitgenodigd, die gespecialiseerd is in datawetgeving. De werkzaamheden op het gebied van effectbeoordelingen in het kader van de DGPS moeten het mogelijk maken om de praktijken in de Europese Unie te standaardiseren, rekening houdend met het feit dat we ook rekening moeten houden met bepaalde wettelijke bepalingen die specifiek zijn voor elke lidstaat vanwege de marge die overblijft sinds de inwerkingtreding van de Europese verordening.”

Een andere kwestie die in het kader van OP4RE aan de orde is, betreft de situatie op het gebied van het doorgeven van gegevens tussen landen binnen en buiten de EU, of met studenten van buiten Europa. Op dit moment moeten we ons alle mogelijke gebruiksscenario’s voorstellen om de aanpak zo nauwkeurig mogelijk te definiëren.

Binnen het Europese consortium is het mogelijk om nieuwe grenzen te ontwikkelen en documentatie over praktijken voor instellingen en de betrokken professionals te creëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *