Stand van zaken IO 4

Afgelopen woensdag, 6 december 2017, werd aan de Vrije Universiteit Amsterdam het eerste grootschalige experiment voor een online geproctorde examens uitgevoerd. Het doel van de studie was om na te gaan in welke mate studenten de fasen van het opzetten van de studentencomputers thuis met succes zouden doorlopen en een proefexamen af te leggen in het licht van het optimaliseren van de studentenervaring.
De doelgroep bestond uit ongeveer 600 eerstejaars bachelorstudenten voor een cursus Statistiek. De groep werd willekeurig verdeeld in twee groepen. Groep één nam het proefexamen af in de centrale examenzaal van de universiteit. Groep twee nam thuis het proefexamen. De voorlopige resultaten van dit experiment tonen aan dat studenten hun hardware (computer, webcam, schermopname, microfoon, mobiele telefoon) in een zeer laat stadium voorbereiden voor het eigenlijke examen. Voor een aantal studenten leidt dit tot problemen tijdens het inloggen van de proctoring sessie. Omdat dit aantal vrij hoog was, bleek het moeilijk voor de VU-proctors om deze studenten te helpen via de geïntegreerde chat mogelijkheden van het platform. Vooral de korte periode waarin het examen gestart kon worden, zorgde er voor dat duidelijk communiceren, het probleem begrijpen en oplossingen aanreiken voor zowel studenten als proctors niet toereikend was. Het experiment toonde aan dat studenten in eerdere stadia begeleid en aangespoord moeten worden om hun apparatuur te controleren. Misschien moeten er richtlijnen worden ontwikkeld waarin de verantwoordelijkheid voor een technisch succesvol examen in een bepaald stadium voor een daadwerkelijk examen bij de studenten wordt gelegd. Dit experiment leverde het OP4RE-project al belangrijke leerervaringen op die het ontwerpen van doelgerichte richtlijnen en spelregels mogelijk maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *