Update IO 1

Stel je voor dat bachelor- en masterdiploma’s online worden afgerond. Stel je voor dat studenten, ingeschreven in online opleidingen, gevalideerde opdrachten en examens zouden kunnen afleggen, van thuis uit of een andere locatie naar keuze. Steeds mobieler en flexibeler online onderwijs vraagt in de nabije toekomst om flexibelere en off-campus examenprocedures.

Risbo heeft de afgelopen maanden stappen ondernomen om dit doel te bereiken door informatie te verzamelen over actuele wet- en regelgeving over (inter)nationale privacy, fraude en beveiliging. Bijeenkomsten met deskundigen op het gebied van onderwijsaccreditatie, zoals de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie (NVAO) en de Privacy Officer van de Erasmus Universiteit Rotterdam – die deskundig is op het gebied van privacy, fraude en veiligheid – hebben een grote bijdrage geleverd aan het onderzoek.

Begin 2018 wordt gestart met het testen van online assessment. Studenten maken opdrachten en leggen examens af binnen MOOC’s en andere opleidingen. Voor deze pilots werkt Risbo samen met de IHS en RSM die beide MOOC’s hebben ontwikkeld. Ook andere afdelingen van de Erasmus Universiteit hebben belangstelling getoond voor samenwerking. Doel van deze pilots is de ontwikkeling van een richtlijn voor onderwijsinstellingen die in de nabije toekomst ge├»nteresseerd zijn in online proctoring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *